متن متحرک

 
زنده باد جنبش سبز ایران
 

دیوار نویسی برای فراخوان 22 خرداد سبز در مشهد
ما به خرداد پر از حادثه عادت  داریم


وعده ما 22 خرداد ساعت 6 عصر

مرگ بر دیکتاتور

زنده باد جنبش سبز


ارسال به:

دیوار نویسی جنبش سبز برای شهید هاله سحابی در مشهد


ما فرزندان کورش را چه شده که از اعراب  شکم پرست بی غیرت تر شده ایم . .
بدین گونه خواهران و برادران ما را در جلوی دیدگان ما از ما میگیرند و ما هنوز ساکت و بی تفاوت نشسته ایم . .
وای بر ما . .
وای بر ما . .
خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر آنکه آنان خود تغییر کنند . .
  هاله سحابی عزیز انتقام خون پاک تو و خون پاک دیگر  شهیدان جنبش سبز را از این قوم حرام زاده تا دندان مسلح خواهیم گرفت و همه شما شاهد بر این خون خواهی و انتقام گیری خواهید بودارسال به:

دیوار نویسی در حمایت از رییس جمهور موسوی و کروبی عزیزمان در آستانه 22 خرداد سبز


ما تا آخرین لحظه در کنار یارانمان موسوی و کروبی خواهیم ایستاد..
وحصرشان را خواهیم شکست..
یا حسین,میر حسین..
یا مهدی,شیخ مهدی..

22 خرداد سبز
ما بیشماریم
ارسال به:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...